Noodopvang tijdens sluiting vanwege corona

Aanstaande vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en aanstaande maandag 13 april (2e Paasdag) zijn wij als school gesloten. Er is dan geen noodopvang en natuurlijk ook geen thuisonderwijs vanuit school.

Tijdens de meivakantie bieden wij van dinsdag 28 april tot en met vrijdag 1 mei en op maandag 4 mei alleen noodopvang voor ouders in de vitale beroepen. Dit gebeurt alleen als ouders zonder noodopvang niet in staat zijn hun vitaal beroep uit te oefenen.

Aanvragen hiervoor lopen via de teamleiders (Janneke van de Hoef voor het SO en Martin Schuitemaker voor het VSO) en moeten zo vroeg mogelijk worden ingediend in verband met het werven van bezetting in de vakantie. Het thuisonderwijs wordt in de vakantie (van maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei) natuurlijk niet geboden.