Sport en cultuur

Wij bieden de leerlingen meerdere malen per week een gerichte bewegingsactiviteit. Eén keer per week gaan de groepen (met uitzondering van groep 3B) schoolzwemmen. Twee keer per week is er voor de leerlingen uit het speciaal onderwijs en de jongere leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een uur bewegingsonderwijs. De vakleerkracht verzorgt een deel van het bewegingsonderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan het sportprogramma Special Heroes. Het doel is om de leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging.

Zie ook de website van Special Heroes

Culturele en creatieve vorming

Via het programma School & Cultuur Veenendaal ontvangen wij een aanbod van verschillende educatieve projecten voor alle leerjaren. Deze projecten worden in samenwerking met culturele en regionale instellingen (Landschap Erfgoed Utrecht) uitgevoerd. In deze projecten komen actieve en reflectieve werkvormen naar voren in de volgende disciplines: toneel, muziek, dans, beeldende vorming, literatuur, multimedia en cultureel erfgoed. Verder bezoeken we meerdere keren per jaar met de verschillende groepen een culturele voorstelling in Theater De Lampegiet. Dit kan dankzij de Commissie Werkgroep Educatieve Theatervoorstellingen. In het voortgezet speciaal onderwijs besteden we elke week aandacht aan creatieve vorming. Dit doen we met een keuzeprogramma (workshops) op de vrijdagmiddag. Dit schooljaar gaan wij aan het werk met ‘muziekimpuls’. Alle medewerkers worden geschoold om goede muzieklessen te geven.