Toelating

Vanaf deze datum heeft uw zoon of dochter een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig voor het speciaal onderwijs. Een toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont.

Onze school maakt onder andere deel uit van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 25.10 voor het speciaal onderwijs. Dit betekent dat wij er samen met andere scholen voor moeten zorgen dat er voor alle leerlingen in een gebied een passende onderwijsplaats is. Mocht uw kind onder een ander samenwerkingsverband vallen, dan kunt u ook contact opnemen.

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met de administratie van de school.