Vakanties, studiedagen en lestijden

We werken in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met het 5-gelijkedagenmodel. Dit betekent dat de schooldagen van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn, namelijk van 08.30 uur - 14.15 uur. Leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar jonger dan 8 jaar zijn hoeven minder lesuren te maken en compenseren dit door na de kerstvakantie de woensdagen vrij te zijn.

Aantal lesuren per jaar

Leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar jonger dan 8 jaar zijn hoeven minder lesuren te maken en compenseren dit door na de kerstvakantie de woensdagen vrij te zijn.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 6 maart
Goede Vrijdag en Pasen
15 t/m 18 april
Meivakantie (incl. Koningsdag)
25 april t/m 8 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 juni
Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus

Studiedagen

Op deze dagen is de school gesloten:

  • 11 oktober 
  • 29 november 
  • 14 januari 
  • 19 april (dag na 2e Paasdag)
  • 3 juni (dag na de avond 4- daagse)

Bijzondere dagen:

  • 4 december: Sinterklaasviering 
  • 23 december: Kerstviering
  • 13 en 14 april: Paasvieringen

Alle schooldagen: Lestijden

08.30 uur - 10.45 uur
11.00 uur - 12.15 uur
12.35 uur - 14.15 uur