Vakanties, studiedagen en lestijden

We werken in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met het 5-gelijkedagenmodel. Dit betekent dat de schooldagen van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn, namelijk van 08.30 uur – 14.15 uur. Leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar jonger dan 8 jaar zijn hoeven minder lesuren te maken en compenseren dit door na de kerstvakantie de woensdagen vrij te zijn.

Aantal lesuren per jaar

Leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar jonger dan 8 jaar zijn hoeven minder lesuren te maken en compenseren dit door na de kerstvakantie de woensdagen vrij te zijn.

Vakantierooster 2019 - 2020 

De eerste schooldag is 2 september 2019.

Herfstvakantie 

21 t/m 25 oktober 

Kerstvakantie 

23 december t/m 3 januari 

Voorjaarsvakantie 

24 t/m 28 februari

Goede Vrijdag & Pasen 

10 t/m 13 april 

Meivakantie 

27 april t/m 5 mei 

Hemelvaart 

21 en 22 mei 

Pinksteren 

1 juni 

Lang weekend

12 t/m 15 juni

Zomervakantie 

20 juli t/m 28 augustus 2019 

De Blink heeft dit schooljaar 4 studiedagen. Dit zijn maandag 23 september, woensdag 20 november, vrijdag 24 januari, dinsdag 16 juni. De school is dan gesloten. 

 

Bijzondere dagen 

Sinterklaasviering 

5 december 

Kerstviering

19 december 

Paasvieringen 

8 en 9 april 

Lestijden 

Alle schooldagen:  

08.30 uur – 10.45 uur  

11.00 uur – 12.15 uur  

12.35 uur – 14.15 uur