Ziekte en verzuim

Als uw zoon of dochter niet naar school kan komen, wilt u ons dit dan voor 08.30 uur telefonisch melden? De school is vanaf 07.30 uur telefonisch bereikbaar op:

T 0318 – 51 17 41

Ook moet u verzuim doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist en aan het stagebedrijf.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen leerlingen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.