Waar onze school voor staat

Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes, die zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de leerling. We bieden ons onderwijs in een veilige en gestructureerde omgeving, waarbinnen de leerling het vertrouwen voelt om initiatieven te nemen en om zelf te handelen. De kleinschaligheid van de school maakt dat leerlingen zich snel geborgen voelen, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Kernwaarden

  • Verbinding
  • Daadkracht
  • Gelijkwaardigheid

Grondslag

Onze school heeft een christelijke signatuur met een open karakter. We staan open voor alle kinderen en ouders, ongeacht afkomst en levensovertuiging. Medewerkers, leerlingen en ouders met verschillende achtergronden en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.

Schoolgrootte

In ons schoolgebouw zit een SO- en een VSO-afdeling met in totaal circa 140 leerlingen. We bieden speciaal onderwijs (SO) aan ongeveer 75 leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. De afdelingen zijn verdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw, waarbij de leerlingen veelal zijn ingedeeld op leeftijd en op leerroute. De grootte van de groepen varieert.

Onze leerlingen

Op De Blink geven we onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking (zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig beperkte leerlingen). Soms hebben zij extra verzorging of ondersteuning op andere gebieden nodig. Naast de verstandelijke beperking kan er sprake zijn van bijvoorbeeld een motorische beperking, slechtziendheid, slechthorendheid of autisme.

Onze leerlingen stromen aan het eind van het speciaal onderwijs uit naar het voortgezet speciaal onderwijs. Waar mogelijk is er (tussentijdse) uitstroom naar het speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs.