Ons onderwijs

Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes, die zijn afgestemd op het ­ontwikkelingsniveau van de leerling.

Ervaringsgericht onderwijs

In ons onderwijs kijken we wat bij de leerlingen past. We overleggen hierover met ouders en leveren zoveel mogelijk maatwerk. Ons onderwijs is ervaringsgericht. We kijken naar wat kinderen aanspreekt en wat ze leuk vinden. Op dat gebied laten we ze nieuwe ervaringen opdoen. Zo halen we het beste uit onze leerlingen.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en bewegen

Beweging is gezond en dat stimuleren we dan ook. Leerlingen krijgen één of twee keer per week bewegingsonderwijs. Ook doet onze school mee aan het sportprogramma Sportstimulering Veenendaal. Leerlingen volgen clinics en maken kennis met veel verschillende vormen van beweging en sport. Het doel is om hen te stimuleren om meer te bewegen en zich aan te sluiten bij een vereniging. Hiervoor werken we samen met Special Heroes. Meer informatie vind je op www.specialheroes.nl.

Zwemonderwijs

Eén keer per week gaan de meeste groepen schoolzwemmen. We proberen de leerling watervrij te maken en eventueel voor te bereiden op een diploma. Het zwemonderwijs wordt gegeven door zwemleraren in het Vallei-bad in Veenendaal. Onze eigen medewerkers en vrijwilligers staan de badmeesters bij. Er is een protocol opgesteld voor het zwemonderwijs en zwemmen en epilepsie. Dit protocol kun je op school inzien.

Culturele en creatieve vorming

Via het programma School & Cultuur Veenendaal kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende culturele projecten. Ze kunnen kiezen uit toneel, muziek, dans, beeldende vorming, literatuur, multimedia en cultureel erfgoed. Deze projecten worden in samenwerking met culturele en regionale instellingen (Landschap Erfgoed Utrecht) uitgevoerd. Ook bezoeken we meerdere keren per jaar een culturele voorstelling in Theater De Lampegiet. Dit kan dankzij de Commissie Werkgroep Educatieve Theatervoorstellingen. Op school besteden we elke week aandacht aan creatieve vorming. Dit doen we met een keuzeprogramma met workshops op de vrijdagmiddag.

LACCS

Wij willen dat alle leerlingen een goed leven ervaren. Ook leerlingen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen. De LACCS-methodiek helpt ons hierbij. Voor een goed leven moet het op vijf gebeden goed voor elkaar zijn: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding.