Onze school

SO De Blink is een school voor speciaal onderwijs. We bieden onze leerlingen een veilige, rustige en positieve plek om tot leren te komen. Zodat zij op weg gaan naar een volwaardige en zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving.

Onze school in het kort

Op De Blink zetten we ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. We leggen de nadruk op die dingen die onze leerlingen wél kunnen leren. Waar liggen hun talenten? Waarin kunnen zij uitblinken? De kleinschaligheid van de school maakt dat leerlingen zich snel geborgen voelen. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn verbinding, daadkracht en gelijkwaardigheid. Deze zie je terug in alles wat we doen.

Grondslag

Onze school heeft een christelijke grondslag met een open karakter. Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers met verschillende achtergrond,
afkomst en levensovertuiging gaan bij ons op school respectvol met elkaar om. We gaan uit van gelijk- waardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Speciaal onderwijs De Blink telt:

- 95 leerlingen tussen de 4 en 12 jaar
- 9 groepen (van ongeveer 10 leerlingen)
- 45 medewerkers

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. De inspectie beoordeelt scholen van zeer zwak tot goed. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat
het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.