Onderwijsprogramma

Alle leerroutes hebben vakgebieden en een onderwijsinhoud die van belang zijn voor de toekomst van uw kind. Hierin verschillen de leerroutes. Als voorbeeld wordt in leerroute 4 meer aandacht besteed aan schriftelijke taal en wereldoriëntatie, terwijl we in leerroute 2 meer aandacht besteden aan mondelinge taal en zelfstandigheid. Het vakkenpakket speciaal onderwijs (so) is landelijk vastgesteld en ziet er als volgt uit:

  • Nederlandse taal
  • Rekenen en wiskunde
  • Oriëntatie op mens en wereld
  • Bewegingsonderwijs
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Leergebied-overstijgende doelen (zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘Leren Leren’)
  • Engels (de kinderen die hoog in leerroute 3 zitten en leerroute 4, uitstroom arbeid)