Vakanties en rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De Blink hanteert het 5-gelijkedagenmodel. Dit betekent dat de schooldagen van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur. Omdat de jongste kinderen minder lesuren maken in een schooljaar, heeft Unit 1 (het jonge kind) het hele schooljaar op woensdag tot 12.00 uur les. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
22 t/m 30 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart
Goede Vrijdag en Pasen
7 t/m 10 april
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
22 april t/m 7 mei
Hemelvaart
18 t/m 21 mei
Tweede Pinksterdag
29 mei
Zomervakantie
7 juli t/m 20 augustus

Studiedagen

2 december
12:00 uit
10 oktober
23 januari
6 april
9 juni
23 november

Op deze studiedagen is de school gesloten. 

Alle schooldagen: Lestijden

08.30 uur - 10.45 uur
11.00 uur - 12.15 uur
12.35 uur - 14.15 uur