Leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte

• Via SchouderCom. Met dit systeem kunnen we veilig mailen, foto’s sturen en je van alles op de hoogte houden.
• Via de nieuwsbrief voor ouders Je ontvangt deze elke twee maanden, met nieuws over leerlingen en medewerkers, de organisatie en de agenda.
• Via e-mail. Informatie, brieven of oproepen worden vaak per e-mail gestuurd. Je kunt ook zelf vragen of mededelingen mailen naar info@blink-veenendaal.nl.

Wil je de leerkracht van je zoon of dochter spreken? Bel na schooltijd of maak een afspraak via SchouderCom. Heb je andere vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd een afspraak maken met de groepsleraar, de teamleider of intern begeleider. 

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar houden we een informatie- en kennismakingsavond. In de tweede helft van het schooljaar houden we vaak een thema-avond rondom een onderwerp dat bij ouders leeft. Ook zijn er individuele gesprekken over hoe het met je kind gaat, op school en thuis. Op een avond voor de kerstvakantie is er de gemeenschappelijke kerstviering met ouders en belangstellenden.

Oudergesprekken

Bij alle nieuwe leerlingen komt onze schoolmaatschappelijk werker op huisbezoek. In dit gesprek kijken jullie terug op het proces van plaatsing. Ook delen jullie de eerste ervaring met onze school. Aan het eind van het schooljaar evalueren we de voortgang van je zoon of dochter. Het is mogelijk om tussendoor een extra gesprek aan te vragen. Afhankelijk van de periode en de groep voeren wij driehoeks- of LACCS-gesprekken.

Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep organiseert veel praktische zaken binnen onze school en ondersteunt daarbij ook zelf. In de werkgroep zitten op dit moment vier ouders en twee teamleden. De ouderwerkgroep vergadert regelmatig en is betrokken bij ‘grotere’ schoolactiviteiten, zoals de kerst- of paasviering. Ook is zij betrokken bij buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld de avondvierdaagse.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, docenten en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement of stuur een e-mail naar mr@blink-veenendaal.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over  onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr