Partners en omgeving

De Blink werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Regionaal samenwerkingsverband

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.passendonderwijs.nl.

Zorg en begeleiding

De Blink werkt nauw samen met Reinaerde (De Vlindervallei). Zij zitten samen met ons in het gebouw. Zij verzorgen bij ons op school de ambulante begeleiding, naschoolse opvang, vakantieopvang en sensorische integratie-therapie.